+ چه لزومی دارد دیگران اسرارتان را بدانند

چه لزومی دارد دیگران اسرارتان را بدانند
آدابی که باید بدانید تا در اجتماع همیشه مورد احترام دیگران قرار بگیرید. در این مختصر، نگاهی کوتاه به چند نکته پیرامون رعایت آداب معاشرت خواهیم کرد، پس با صبوری و دقت بسیار بندبند این نکات را بخوانید.
▪ هیچ گاه لاف نزنید
هیچ کس از آدم لاف زن خوشش نمی آید. در هنـگام گفت وگو دربـاره مـسائـل مـالی به دارایی های خود اشاره نکنید و ثروت خود را به رخ طرف مقابل تان نکشید.
▪ حرمت بزرگ ترها را نگه دارید
مساله مهم در احترام به بزرگ ترها این است که آنان نسبت به کهولت سن تقریباً قدرت و توان زیادی ندارند به همین دلیل برای مثال اگر در اتوبوس جای خود را به آنها بدهید و در بحث کردن با آنها همیشه کوتاه بیایید، می توانید با احترام گذاشتن به بزرگ ترها برای خود احترام کسب کنید.
▪ اسرار زندگی خود را فاش نسازید
آبرو، شرافت، صداقت و بصیرت بزرگ تریـن و مهم ترین عـامـل برای حفظ اعتبار یک فرد متشخص است. چه لزومی دارد که دیگران از اسرار زندگی شما باخبر شوند؟ پس اسرار زندگی خویش را برای کسی بازگو نکنید.
▪ هیچ گاه آب دهان نیندازید
اغلب افراد ایـن عمل ناپسند را به طور ناآگاهانه انجام می دهند. آب دهـان انداختن بسیار زننده بوده و بی شخصیتی فرد را می رساند. هیچ گاه آب دهان نیندازید مگر آنکه بخواهید ثابت کنید انسان بی نزاکتی هستید.
▪ از زل زدن پرهیز کنید
زل زدن به دیگران نوعی چـشـم چـرانـی محسوب می شود. این عمل ناشایست بیشتر از کسانی سر می زند که از آداب معاشرت چیزی نمی دانند.
شما که نمی خواهید از جمله کسانی باشید که چیزی از آداب معاشرت سر درنمی آورند.
▪ هیچ گاه دشنام ندهید
دشنام و ناسزاگویی مطلقاً ممنوع است. حتی زمانی که بسیار از دست فردی ناراحت هستید یا حتی اگر او بر شما ظلمی هم روا داشته ، باز هم دشنام ندهید. چون نشان دهنده آن است که شما قادر نیستید بر احساسات خود تسلط داشته باشید. از آن گذشته لاابالی گری همیشه دور از نزاکت و ادب است.
نویسنده : شیدا کلانتری ; ۱۳۸٩/٩/٩
تگ ها: روانشناسی
comment نظرات () لینک


Dolls Graphic #3