+ معلومات عمومی

چپ دست ها با استعدادتر از راست دست ها هستند
طی چند قرن گذشته، چپ دست ها جزو گروهی بودند که مرتبا تحقیر می شد اما در حال حاضر کنجکاوی دانشمندان را برانگیخته اند.

ژن ها در این میان دخیل اند چپ دستی از یک نسل به نسل دیگر منتقل می شود. محققان در تحقیقات خود به این مساله پرداخته اند که اگر یکی از زوج ها چپ دست باشند احتمال چپ دست شدن فرزندشان۱۶ درصد افزایش می یابد و اگر هر ۲ والد چپ دست باشد احتمال چپ دستی فرزندشان ۴۶ درصد خواهد بود اما در این میان تنها ژن ها نقش بازی نمی کنند. هورمون ها هم در برتری جویی یک سوی مغز نسبت به سوی دیگر دخالت دارند. جالب است بدانید اکثر چپ دست ها مرد هستند اما بررسی ها هنوز علت این موضوع را ثابت نکرده است.
احساسات قوی تر در چپ دست ها حدود ۳۰ درصد از ورزشکاران بالارتبه و هنرمندان را چپ دست ها تشکیل داده اند. افرادی مثل رافایل نادال تنیس باز، لورا فلسل شمشیرباز، جیمی هاندریک و لئوناردوداوینچی همگی جزو چپ دست های برتر جهان اند. طبق تحقیقاتی که در سال ۲۰۰۶ در مجله Neuropsychology به چاپ رسید، چپ دست ها قادرند ارتباط عمیقی بین دو نیمکره مغزشان ایجاد کنند. به همین دلیل موقعیت ها را بهتر تحلیل کرده و سریع تر تصمیم می گیرند و به ویژه در مسابقات ورزشی موفق ترند.
آیا هوش آنها بالاتر است؟ متاسف ام که مجبور می شوم چپ دست ها را ناامید کنم اما بررسی ها نشان داده میزان هوش چپ دست ها و راست دست ها یکسان است. در حقیقت ما ۸ نوع هوش داریم: هوش زبانی، هوش موسیقی، هوش منطقی، هوش فضایی، هوش اجتماعی، هوش فردی، هوش طبیعی و kinesthesique احساسات چپ دست ها شدیدتر است. به همین دلیل هوش فضایی و kinesthesique آنها بالاتر است. آنها بهتر می توانند تصاویر را ببینند یا خلق کنند و این توانایی را دارند که از بدن خود استفاده کرده و حرکات شان را با تصورات شان هماننند کنند. به همین دلیل در حوزه های ورزشی و هنری موفق تر هستند اما از نظر هوش کلی IQ مساوی با دیگران دارند. متاسفانه طی قرن ها خصوصیات شیطانی و غیرطبیعی به چپ دست ها نسبت داده می شد و هم اکنون نیز باوجود پیشرفت های علمی و به اثبات رسیدن دلیل چپ دست بودن عده ای از مردم هنوز هم جوامع آنها را کنار می زنند و معمولا تمامی وسایل مورد نیاز روزانه مثل چاقو، قیچی و... برای راست دست ها ساخته می شود. در جوامع مدرن امروزی، زندگی هنوز برای چپ دست ها سخت است .
۱۰ درصد از جمعیت جهان چپ دست هستند و مدت ها به دلیل همین خصوصیت پایین تر از دیگران محسوب شده و جوامع نسبت به آنها دیدی منفی داشتند. در بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی هنوز هم چپ دست ها تحقیر می شوند و برخی را مجبور می کنند کارهای خود را با دست راست انجام دهند. طی چند دهه اخیر دید مردم بسیار تغییر کرده و دلیل چپ دست بودن از نظر علمی شناسایی شده است.
نویسنده : شیدا کلانتری ; ۱۳۸٩/٩/٩
تگ ها: علمی
comment نظرات () لینک


Dolls Graphic #3