+ سال هاست که در جستجوی نور هستم

مریدی نزد مرشدش آمد و گفت:" سال هاست که در جستجوی نور هستم. گمان می کنم که به رسیدن به آن نزدیکم. می خواهم بدانم که گام بعدی چیست؟"

پیر گفت: "چگونه زندگیت را می گذرانی؟"

مرید گفت: "هنوز کاری نیاموخته ام. پدر و مادرم کمکم می کنند. فکر می کنم این موضوع زیاد مهمی نباشد."

مرشد گفت: "گام بعدی این است که نیم دقیقه چشم به خورشید بدوزی."

مرید اطاعت کرد. بعد از نیم دقیقه، پیر از شاگردش خواست که منظره اطرافش را توصیف کند.

شاگرد گفت: "چیزی نمی بینم. خورشید بیناییم را متاثر کرده است."

مرشد گفت: "کسی که فقط به دنبال نور است و از وظایفش شانه خالی می کند، هرگز نور را نخواهد یافت. کسی که همواره به خورشید می نگرد، نابینایی در انتظارش خواهد بود."

نویسنده : شیدا کلانتری ; ۱۳۸٩/۱٠/٤
تگ ها: حکایت
comment نظرات () لینک


Dolls Graphic #3