راههای رسیدن به آرامش

هستید و هر کجا زندگی می‌کنید، آرامش رابه زندگی خویش دعوت کنید و آن را در ذهن خود جایگزین سازید. اگر کلام ورفتار شما قرین آرامش باشد بدون شک این ویژگی به دنیای اطراف شما نیز سرایتخواهد کرد. بخاطر داشته باشید، برای رسیدن به این وضعیت ، لازم است برخیقابلیتهای ویژه را در خود پرورش دهید و شرایط خاصی را در زندگی خویش ایحادنمایید. رعایت نکات زیر مقدماتی است که به شما کمک می‌کند و در این مسیرگام بردارید.                    

یاد بگیرید که گاه مسائل را رها سازید.

بدین معنی که به هر مسئله‌ای دائما گره نخورید. وقتی همیشه و همه جافکر مسائل خود هستید و به مرور آنها می‌پردازید، در واقع همیشه بار اضافیرا با خود حمل می‌کنید، که این خود سبب ایجاداضطراب و استرسدر شما می‌گردد. بیاموزید که با یک ذهن رها و آزاد زندگی کنید. این امر بهشما کمک می‌کند تا با هر محرک کوچک و یا مانع جزئی آشفته نشوید.

 

به خود و خدای خود ایمان داشته باشید.

 اگر به خود و خدای خود ایمان داشته باشید، براحتی از عهده مشکلاتزندگی برخواهید آمد و ثابت قدم و مطمئن در راه رسیدن به اهداف خود گام برخواهید داشت.

 

مثبت اندیش باشید.

 اگر دیدگاهمثبت اندیشینداشته باشید، همه چیز می‌تواند بی‌فایده و بی‌ثمر باشد. داشتن نگرش مثبت و امید ، بهترین سلاح در مقابل ترس و اضطراب است.

 

نسبت به انتظارات و برنامه‌های خود واقع بین و منطقی باشید.

 توانائیهای خود را در موقعیتهای خاص بشناسید و نسبت به عدم توانائیها وضعفهای خود واقع بین باشید. هر چقدر نگرش شما نسبت به مسائل زندگیمنطقی‌تر باشد، به آرامش بیشتری دست خواهید یافت.

 

نسبت به انسانها ، عشق بی قید و شرط خود را نثار کنید.

 شما می‌توانید از دوستان ، همکلاسیهای خود شروع کنید. یاد بگیرید کهآنها را بدون قید و شرط دوست بدارید، در مقابل ضعفهای آنها صبور باشید وخطاها و اهمال کاریهایشان را ببخشید. هر چقدر نسبت به دیگران بخشش بیشتریداشته باشید، احساس شادی و خرسندی بیشتری را تجربه خواهید کرد.

 

معنای فداکاری را لمس کنید.

 دست بخشش داشته باشید، ولی انتظار بازگشت نداشته باشید. دیگران را بهشیوه خودشان خوشحال کنید. به افراد بی پناه و یتیم و فقیر کمک کنید. برایآنهایی که خواهان یاری گرفتن از شما هستند پشت و پناه باشید، و بدون آن کهمنتی بر آنها نهید تکیه گاهشان باشید، هر چقدر بیشتر ببخشایید، از الزامات وقید و بندها بیشتر رها خواهید شد.

 

افکار خود را بازسازی کنید.

در افکار و عقاید خویش نسبت به شخص خود ، بازنگری کنید. بیاموزید درمقابل خویشتن صبور باشید و ارزشها ، استعدادها و مهارتهای خود را ارج نهید. خود را بدون هیچ قید و شرطی دوست بدارید. هر گونه ترس و تردید غیر منطقیکه در مورد خود دارید، کنار بگذارید. اگر دیدگاه مثبت و سالمی را در موردخود داشته باشید، یاد خواهید گرفت که خود را بدون قید و شرط قبول داشتهباشید

 

/ 2 نظر / 12 بازدید
نفیس ماندگار

سلام شما به جز قرآن های معمولی(معمولی از بابت جلد و صفحات،نه از بابت متن قرآن)قرآن دیگه ای دیدید؟ مثلا قرآن های قدیمی یا قرآنی که خطش ایرانی باشه ،نه عربی اونم مال حدود 300 سال پیش یا قرآنی که آقای خامنه ای تعریفش رو میکنه رو میشناسید؟ یا میدونید یه قرآنی هست که حتی استاد فرشچیان هم ازش تعریف کرده؟ اگه دوست داشتید بیاید تا آشنا بشید با یه قرآن خاص که هر کسی آرزوشه که داشته باشدش

مهدی خ

وبت خیییییییییییییییییییییلی قشنگه اگه خواستی به منم سربزن خوشحال میشم اگه به منم سربزنی اگه دوست داری تبادل لینک هم داشته باشیم[ماچ][گل][گل][گل][قلب]