تعریف عشق در اسپانیا ، ایتالیا و ایران

اسپانیایی ها میگن :

عشق ساکت است اما اگر حرف بزند از هر صدایی بلندتر است

ایتالیایی ها میگن:

عشق یعنی ترس از دست دادن تو !”

ایرانی ها میگن :

عشق سوء تفاهمی است بین دو احمق و….  که با یک ببخشید تمام میشود !”

 

/ 0 نظر / 7 بازدید